5. Kongress der Japanischen Hegel-Gesellschaft

Städtische Universität Nagoya (Nagoya), 16. - 17. Juni, 2007
  
Programm

16. Juni

14.00-14.45: Mitgliedervollversammlung

15.00-18.00: 1. Symposium "Das Negative in der Phänomenologie"
Sprecher: Taiju Okochi (Saitama Uni.), Jiichi Matsuyama (Osaka-gakuin Uni.), Joji Yorikawa (Aichi Uni.)

Moderation: Yutaka Zakota (Tohoku Uni.)

17. Juni

10.30-12.00 1. Sektionvorträge

Reiko Nakagawa (Doshisha Uni.) Gemeinsame Bildung der Erkenntnis und Vergessen. Eine Untersuchung über die sinnliche Gewissheit in der Phänomenologie (Moderation: Hirotaka Yamauchi (Hiroshima Uni.)

Eiichi Nojiri (Waseda Uni.): Bewusstsein und Element der Erde (Mitsuru Tobita (Mejiro Uni.))

12.00-13.00 Pause

13.00-13.45: 2. Sektionvorträge

Hiroyoshi Makino (Hannan Uni.): Logik des Subjektes bei Hegel (Moderation: Takashi Shimazaki (Hitotsubashi Uni. )

14. 00-17.00: 2. Symposium "Geschichtsbewusstsein"

Sprecher: Takashi Kurihara (Niigata Uni.), Hiroyuki Aso (Tokyo-keizai Uni.), Toru Kashima (Waseda Uni.)

Moderation: Jun Yamazaki (Shizuoka Uni.)